Gedachtenis object PKN Heino

Gedachtenis object PKN-gemeente Heino

 

De titel van dit werk luidt: In het huis mijns Vaders zijn vele woningen. (Joh14:2)

 

Een kleurrijk geheel met 35 "gouden" poortjes die a.h.w "toegang geven" tot de Hemel op aarde.

Op het paneel zijn drie lagen bevestigd om de drie-eenheid te benadrukken. Het werk is buiten de kaders geplaatst omdat Gods liefde vele malen groter is dan ons klein menselijk denken.

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene geschreven op een gouden poortje, en krijgt gedurende een jaar een plek, binnen het geheel, ter nagedachtenis.

 

De afmetingen zijn 264 cm bij 124 cm

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved